Блерим Палоши

Nationality
Позиција
Играч
Моментален тим
Комодита Хоум