: Може ли некој учесник да ја напушти лигата пред крајот на лигата?

Дата: January 26th, 2021

Време: 17:37