Често поставувани прашања(ЧПП)
ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗБEДНOСТ НА КOВИД-19
Каде се одржува Хоби Fair Play Лига?
Дали на учесниците им треба лекарско уверение?
Како да се регистрирам за учество во Хоби Fair Play Лига?
Како да платам?
Може ли да платам на рати?
Која е политиката за откажување?
Може ли да аплицирам за учество во лигата доколку немам екипа или немаме доволно играчи?
Може ли некој учесник да ја напушти лигата пред крајот на лигата?
Може ли регистрацијата да се измени откако ќе се финализира?
Детали за контакт