Лига A ( Резултати )

0 - 3
Автокоманда

Мршевци - Галакси

6 - 0
Автокоманда

Дентал Солушн - Серв. Милошески

3 - 0
Автокоманда

Дома Гостилница - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - Клими.мк

3 - 0
Автокоманда

Јанта Волеј - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - Реума

3 - 0
Автокоманда

Серв. Милошески - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - Мршевци

3 - 0
Автокоманда

Дака Македонија - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - 2 Брата

3 - 0
Автокоманда

Дентал Солушн - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - Студеничани

3 - 0

Ети Спорт - Македонска Пошта

0 - 3

Македонска Пошта - Галакси

3 - 0
Автокоманда

Кисела Вода - Македонска Пошта

0 - 3
Автокоманда

Македонска Пошта - Сопро

10:10 pm
Автокоманда

Дома Гостилница - Мршевци

9:20 pm
Автокоманда

Дака Македонија - Студеничани

3 - 0
Автокоманда

Реума - Ети Спорт

0 - 3
Автокоманда

Сопро - Клими.мк

8:30 pm
Маџари

Јанта Волеј - Авто Глобал

7:40 pm
Маџари

Серв. Милошески - Галакси

1 - 1
Маџари

Кислеа Вода - 2 Брата

3 - 0
Маџари

Дома Гостилница - Ети Спорт

7:40 pm
Маџари

Мршевци - Клими.мк

0 - 3
Маџари

2 Брата - Дака Македонија

3 - 0
Автокоманда

Галакси - Кисела Вода

9:20 pm
Автокоманда

Авто Глобал - Дентал Солушн

7:40 pm
Автокоманда

Серв. Милошески - Јанта Волеј

3 - 0
Автокоманда

Студеничани - Сопро

8:30 pm
Автокоманда

Мршевци - Студеничани

3 - 0
Автокоманда

Клими.мк - Ети Спорт

1 - 1
Автокоманда

Сопро - 2 Брата

0 - 3
Маџари

Кисела Вода - Серв. Милошески

9:20 pm
Маџари

Јанта Волеј - Дентал Солушн

8:30 pm
Маџари

Реума - Авто Глобал

7:40 pm
Маџари

Дака Македонија - Галакси

3 - 0
Маџари

Галакси - Сопро

8:30 pm
Маџари

Авто Глобал - Дома Гостилница

0 - 3
Маџари

Ети Спорт - Студеничани

0 - 3
Маџари

2 Брата - Мршевци

8:30 pm
Автокоманда

Дентал Солушн - Реума

7:40 pm
Автокоманда

Серв. Милошески - Дака Македонија

0 - 3
Автокоманда

Кисела Вода - Јанта Волеј

7:40 pm
Автокоманда

Клими.мк - Авто Глобал

0 - 0
Автокоманда

Ети Спорт - 2 Брата

10:10 pm
Маџари

Јанта Волеј - Реума

8:30 pm
Маџари

Дома Гостилница - Дентал Солушн

0 - 3
Маџари

Сопро - Серв. Милошески

3 - 0
Маџари

Дака Македонија - Кисела Вода

3 - 0
Маџари

Галакси - Ети Спорт

9:20 pm
Маџари

Серв. Милошески - Мршевци

8:30 pm
Маџари

Студеничани - Авто Глобал

10:10 pm
Автокоманда

Реума - Дома Гостилница

9:20 pm
Автокоманда

Дака Македонија - Јанта Волеј

7:40 pm
Автокоманда

Клими.мк - Дентал Солушн

0 - 0
Автокоманда

Кисела Вода - Сопро

8 - 2
Автокоманда

Студеничани - Дентал Солушн

0 - 3
Автокоманда

Ети Спорт - Серв. Милошески

0 - 3
Автокоманда

2 Брата - Авто Глобал

3 - 0
Маџари

Мршевци - Кисела Вода

2 - 4
Маџари

Јанта Волеј - Дома Гостилница

0 - 3
Маџари

Клими.мк - Реума

0 - 3
Маџари

Сопро - Дака Македонија

3 - 0
Маџари

Дентал Солушн - 2 Брата

3 - 0
Маџари

Авто Глобал - Галакси

0 - 3
Маџари

Кисела Вода - Ети Спорт

2 - 4
Автокоманда

Реума - Студеничани

3 - 3
Автокоманда

Дака Македонија - Мршевци

2 - 5
Автокоманда

Дома Гостилница - Клими.мк

0 - 3
Автокоманда

Сопро - Јанта Волеј

10:10 pm
Автокоманда

Галакси - Дентал Солушн

0 - 3
Автокоманда

2 Брата - Реума

2 - 3
Автокоманда

Авто Глобал - Серв. Милошески

1 - 6
Маџари

Ети Спорт - Дака Македонија

7 - 2
Маџари

Студеничани - Дома Гостилница

3 - 0
Маџари

Мршевци - Сопро

Одложено
Маџари

Јанта Волеј - Клими.мк

0 - 3
Маџари

Кисела Вода - Авто Глобал

2 - 8
Маџари

Галакси - Реума

0 - 3
Автокоманда

Сопро - Ети Спорт

8:30 pm
Автокоманда

Мршевци - Јанта Волеј

0 - 3
Автокоманда

2 Брата - Дома Гостилница

0 - 5
Автокоманда

Клими.мк - Студеничани

0 - 3
Автокоманда

Серв. Милошески - Реума

1 - 2
Автокоманда

Авто Глобал - Дака Македонија

7 - 7
Автокоманда

Галакси - Дома Гостилница

3 - 0
Автокоманда

Дентал Солушн - Кисела Вода

2 - 7
Маџари

Ети Спорт - Мршевци

2 - 2
Маџари

Јанта Волеј - Студеничани

0 - 3
Маџари

2 Брата - Клими.мк

2 - 5
Маџари

Дака Македонија - Дентал Солушн

0 - 4
Маџари

Дома Гостилница - Серв. Милошески

0 - 3
Маџари

Сопро - Авто Глобал

3 - 0
Маџари

Реума - Кисела Вода

0 - 6
Автокоманда

Ети Спорт - Јанта Волеј

7 - 4
Автокоманда

Студеничани - 2 Брата

4 - 2
Автокоманда

Клими.мк - Галакси

0 - 3
Автокоманда

Кисела Вода - Дома Гостилница

4 - 2
Автокоманда

Реума - Дака Македонија

2 - 2
Автокоманда

Серв. Милошески - Клими.мк

3 - 0
Автокоманда

Дентал Солушн - Сопро

3 - 0
Маџари

Јанта Волеј - 2 Брата

2 - 8
Маџари

Галакси - Студеничани

6 - 2
Маџари

Авто Глобал - Мршевци

1 - 0
Маџари

Дома Гостилница - Дака Македонија

2 - 5
Маџари

Мршевци - Дентал Солушн

2 - 7
Маџари

Сопро - Реума

3 - 0
Маџари

Клими.мк - Кисела Вода

0 - 3
Автокоманда

Ети Спорт - Авто Глобал

8:30 pm
Автокоманда

Студеничани - Серв. Милошески

0 - 3
Автокоманда

2 Брата - Галакси

0 - 3
Автокоманда

Кисела Вода - Студеничани

2 - 3
Автокоманда

Дака Македонија - Клими.мк

3 - 0
Автокоманда

Реума - Мршевци

3 - 0
Автокоманда

Гостилница Дома - Сопро

3 - 0
Маџари

Авто Глобал - Македонска Пошта

2 - 5
Маџари

Дентал Солушн - Ети Спорт

5 - 2
Маџари

Сер. Милошески - 2 Брата

6 - 2
Маџари

Јанта Волеј - Галакси

0 - 3

Евротип — Авто Глобал

3 - 6

Дентал Имплант Солушн — Реума

4 - 3

Дака Македонија — Галакси

8 - 5

Индирект — Кисела Вода

0 - 3

Градска Меана Грамоси — Серава

3 - 1

Гостилница Дома — Сервис Милошевски

3 - 0

Аматери — Сопро

3 - 0

Јанта Волеј Драчево — Македонска Пошта

6 - 4

Серава — Дентал Имплант Солушн

10 - 3

Авто Глобал — Кисела Вода

3 - 7

Реума — Индирект

0 - 3

Евротип — Галакси

3 - 3

Аматери — Јанта Волеј Драчево

1 - 4

Македонска Пошта — Гостилница Дома

2 - 2

Дака Македонија — Сервис Милошевски

3 - 0

Сопро — Градска Меана Грамоси

1 - 2

Кисела Вода — Галакси

3 - 0

Индирект — Серава

0 - 3

Евротип — Сервис Милошевски

8 - 4

Авто Глобал — Реума

3 - 0

Дентал Имплант Солушн — Сопро

1 - 6

Јанта Волеј Драчево — Гостилница Дома

0 - 3

Градска Меана Грамоси — Аматери

7 - 6

Дака Македонија — Македонска Пошта

0 - 3

Сопро — Индирект

2 - 2

Галакси — Реума

0 - 3

Серава — Авто Глобал

7 - 2

Сервис Милошевски — Кисела Вода

4 - 2

Гостилница Дома — Дака Македонија

0 - 3

Градска Меана Грамоси — Јанта Волеј Драчево

3 - 0

Македонска Пошта — Евротип

3 - 1

Аматери — Дентал Имплант Солушн

3 - 4

Реума — Сервис Милошевски

3 - 1

Авто Глобал — Сопро

3 - 0

Кисела Вода — Македонска Пошта

2 - 9

Галакси — Серава

1 - 2

Индирект — Аматери

0 - 3

Евротип — Гостилница Дома

3 - 0

Дентал Имплант Солушн — Градска Меана Грамоси

6 - 1

Јанта Волеј Драчево — Дака Македонија

1 - 6

Аматери — Авто Глобал

1 - 3

Сервис Милошевски — Серава

0 - 3

Сопро — Галакси

9 - 5

Реума — Македонска Пошта

3 - 0

Дака Македонија — Евротип

1 - 4

Дентал Имплант Солушн — Јанта Волеј Драчево

3 - 8

Кисела Вода — Гостилница Дома

0 - 3

Градска Меана Грамоси — Индирект

2 - 6

Галакси – Аматери

3 - 5

Реума — Гостилница Дома

3 - 0

Сервис Милошевски — Сопро

4 - 3

Серава — Македонска Пошта

3 - 0

Јанта Волеј Драчево — Евротип

2 - 6

Кисела Вода — Дака Македонија

3 - 8

Индирект — Дентал Имплант Солушн

6 - 4

Авто Глобал — Градска Меана Грамоси

3 - 0

Градска Меана Грамоси — Галакси

3 - 2

Аматери — Сервис Милошевски

6 - 1

Гостилница Дома — Серава

9 - 4

Македонска Пошта — Сопро

0 - 13

Индирект — Јанта Волеј Драчево

1 - 2

Дака Македонија — Реума

0 - 3

Евротип — Кисела Вода

2 - 9

Дентал Имплант Солушн — Авто Глобал

2 - 10

Сопро — Гостилница Дома

0 - 3

Серава — Дака Македонија

5 - 4

Сервис Милошевски — Градска Меана Грамоси

3 - 6

Македонска Пошта — Аматери

3 - 0

Реума — Евротип

10 - 2

Авто Глобал — Индирект

10 - 4

Јанта Волеј Драчево — Кисела Вода

0 - 3

Галакси — Дентал Имплант Солушн

1 - 2

Дентал Имплант Солушн — Сервис Милошевски

2 - 2

Гостилница Дома — Аматери

6 - 4

Градска Меана Грамоси — Македонска Пошта

2 - 5

Сопро — Дака Македонија

3 - 11

Кисела Вода — Реума

3 - 0

Индирект — Галакси

6 - 1

Серава — Евротип

2 - 3

Авто Глобал — Јанта Волеј Драчево

1 - 2

Аматери — Дака Македонија

5 - 3

Гостилница Дома — Градска Меана Грамоси

1 - 6

Сопро — Евротип

2 - 12

Македонска Пошта — Дентал Имплант Солушн

3 - 1

Сервис Милошевски — Индирект

8 - 6

Серава — Кисела Вода

1 - 6

Јанта Волеј Драчево — Реума

0 - 3

Галакси — Авто Глобал

3 - 2

Дака Македонија — Градска Меана Грамоси

4 - 1

Индирект — Македонска Пошта

2 - 6

Дентал Имплант Солушн — Гостилница Дома

2 - 1

Евротип — Аматери

4 - 7

Реума — Серава

2 - 1

Авто Глобал — Сервис Милошевски

4 - 4

Галакси — Јанта Волеј Драчево

7 - 4

Кисела Вода — Сопро

0 - 3

Градска Меана Грамоси — Евротип

9 - 3

Гостилница Дома — Индирект

4 - 3

Аматери — Кисела Вода

2 - 5

Дака Македонија — Дентал Имплант Солушн

2 - 15

Сопро — Реума

1 - 1

Јанта Волеј Драчево — Серава

2 - 7

Сервис Милошевски — Галакси

2 - 10

Македонска Пошта — Авто Глобал

2 - 2

Авто Глобал — Гостилница Дома

5 - 5

Индирект — Дака Македонија

2 - 1

Евротип — Дентал Имплант Солушн

2 - 5

Кисела Вода — Градска Меана Грамоси

9 - 6

Реума — Аматери

10 - 1

Серава — Сопро

9 - 0

Галакси — Македонска Пошта

4 - 6

Сервис Милошевски — Јанта Волеј Драчево

2 - 9

Градска Меана Грамоси — Реума

4 - 4

Евротип — Индирект

1 - 2

Дака Македонија — Авто Глобал

11 - 3

Дентал Имплант Солушн — Кисела Вода

2 - 3

Аматери — Серава

6 - 1

Гостилница Дома — Галакси

7 - 0

Јанта Волеј Драчево — Сопро

2 - 12

Македонска Пошта — Сервис Милошевски

Message icon

Сакате да ги вклучите вработените во развојот на вашата компанија?

Приклучи се во натпреварувањето

Сакате да го промовирате вашиот бизнис?

Phone icon

Контактирајте не

+ 389 77 526 778

Phone icon

Пратете ни

Електронска порака

Веруваат во нас