ВАУЧЕРИ ВО ВРЕДНОСТ ОД 3000 денари

ВАУЧЕРИ ВО ВРЕДНОСТ ОД 3000 денари

ВАУЧЕРИ ВО ВРЕДНОСТ ОД 3000 денари ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ХОБИ FAIR PLAY ЛИГАТА, КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ ЛИГА !!!

Кроација осигурување/живот им овозможува на учесниците во Хоби Fair Play Лигата – Кроација осигурување лига да се стекнат со животно осигурување со подарок во форма на ваучер во вредност од 3000 денари кој може да се искористи за следниве видови осигурување од нивната палета:

1.Индивидуално осигурување на Живот;
2.КОКО детско штедно осигурување;

Ваучерот може да биде искористен единствено од учесниците во КроацијаОсигурување Хоби Fair Play Лига и нивните семејства.
Кроација Осигурување/живот со посебни поволности е тука, покрај нас, покрај теренот за мал фудбал!

За сигурност, за заштеда, за грижата кон децата и семејствто – осигурете го својот живот!